Oficiální stránky obce Strážovice

Výroční zpráva Obecního úřadu Strážovice za rok 2011

Výroční zpráva Obecního úřadu Strážovice za rok 2011 o činnosti v oblasti poskytování informací dle §18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

§18 odst. 1 písm. a)

Obecní úřad Strážovice přijal během roku 2011 jednu žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Na žádosti bylo odpovězeno.

§18 odst.1 písm. b)

K vyřízení nebylo žádné odvolání.

§18 odst. 1 písm. c)

Soudně nebyl žádný případ řešen.

§18 odst. 1 písm. d)

Sankce za nedodržování tohoto zákona nebyly uplatněny.

§18 odst. 1 písm. e)

Agendu k žádostem ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, vede Obecní úřad. Eviduje se každá písemná žádost, včetně žádostí podaných elektronickou poštou. Ústní podání se neevidují a o poskytnutí informací se nepořizuje záznam.

Žádosti jednoduchého charakteru, které nejsou časově náročné a odpověď není spojena s finančními náklady, vyřídí zaměstnanec úřadu, jemuž jsou skutečnosti známy a na nějž je dotaz směřován.

O podané informaci je třeba informovat přímého nadřízeného. Pokud se žadatel obrátí s ústní žádostí na věcně nepříslušný úsek, je povinností pracovníka tohoto úseku, poskytnout informace o tom, který úsek je kompetentní k podání objektivní odpovědi, popřípadě mu sdělit kontakt na odpovědnou osobu.

Na postup Obecního úřadu nebyla ve vyřizování informací podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, podána stížnost. Ve sledovaném období nebyly účtovány žádné náhrady podle § 17 zákona č. 106/1999 Sb.
Databáze firem Evropské databanky

Kontaktní údaje

Adresa:

Strážovice 196
696 38 Strážovice

Spojení:

Tel./Fax: 518 622 128
Mobil: 724 936 671, 724 162 264
E-mail: obec@strazovice.cz

Úřední hodiny: Po, Út, Čt 7:30-15:30
St 7:30-17:00, Pá 7:30-14:00


© 2005-2011 - OÚ Strážovice & DPsign | Design a kód: Reklamní agentura DPsign | Obsah: Obecní úřad Strážovice  Administrace