Oficiální stránky obce Strážovice

Správa v obci

V dobách, kdy vládla našim předkům vrchnost, byl v každé obci rychtář, který měl k ruce dva konšely. Obecní záležitosti vedl pudmistr, který vykonával v obci veškeré písemné práce jako poslední vůle, sňatky. Po revolučním roce 1848 a po nových volbách dostali pudmistři název "starosta" a byl volen devíti i vícečlenný výbor. O záležitosti kostelní se staral kostelní výbory, o záležitosti školské se starala místní školská rada. Obec zastupoval starosta nebo první radní. Písemnosti v obci vedl některý z učitelů. Vyšším dozorčím úřadem, který bděl nad majetkem byl obecní zemský výbor, který měl v čele zemského hejtmana. Zaměstnanci v obci byli: sluha, který bubnem seznamoval občany s nařízeními starosty a ponocný hotař. Hrobař byl v obci až do roku 1923, kdy byl v obci založen místní hřbitov. První volby do obecního zastupitelstva ve Strážovicích se konaly podle republikánského řádu volebního.
Databáze firem Evropské databanky

Kontaktní údaje

Adresa:

Strážovice 196
696 38 Strážovice

Spojení:

Tel./Fax: 518 622 128
Mobil: 724 936 671, 724 162 264
E-mail: obec@strazovice.cz

Úřední hodiny: Po, Út, Čt 7:30-15:30
St 7:30-17:00, Pá 7:30-14:00


© 2005-2011 - OÚ Strážovice & DPsign | Design a kód: Reklamní agentura DPsign | Obsah: Obecní úřad Strážovice  Administrace