Oficiální stránky obce Strážovice

Prohlášení o přístupnosti

Tento web vyhovuje, až na uvedené výjimky, následujícím Pravidlům pro tvorbu přístupného webu (verze 1.0).

 • Obsah webových stránek je dostupný a čitelný
  • 1. Každý netextový prvek nesoucí významové sdělení má svou textovou alternativu.
   • Kromě počítadla přístupů.
   • Nelze také zajistit u fotografií ve fotogaleriích.
  • 2. Informace sdělované prostřednictvím skriptů, objektů, appletů,kaskádových stylů, obrázků a jiných doplňků na straně uživatele jsou dostupné i bez kteréhokoli z těchto doplňků.
  • 3. Informace sdělované barvou jsou dostupné i bez barevného rozlišení.
  • 4. Barvy popředí a pozadí jsou dostatečně kontrastní. Na pozadí není vzorek, který snižuje čitelnost.
  • 5. Předpisy určující velikost písma nepoužívají absolutní jednotky.
  • 6. Předpisy určující typ písma obsahují obecnou rodinu písem.
 • Práci s webovou stránkou řídí uživatel
  • 7. Obsah WWW stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek.
  • 8. Webová stránka bez přímého příkazu uživatele nemanipuluje uživatelským prostředím.
  • 9. Nová okna se otevírají jen v odůvodněných případech a uživatel je na to předem upozorněn.
  • 10. Na webové stránce nic nebliká rychleji než jednou za sekundu.
  • 11. Webová stránka nebrání uživateli posouvat obsahem rámů.
  • 12. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani konkrétní výstupní či ovládací zařízení.
 • Informace jsou srozumitelné a přehledné
  • 13. Webové stránky sdělují informace jednoduchým jazykem a srozumitelnou formou.
  • 14. Úvodní webová stránka jasně popisuje smysl a účel webu. Název webu či jeho provozovatele je zřetelný.
  • 15. Webová stránka i jednotlivé prvky textového obsahu uvádějí své hlavní sdělení na svém začátku.
  • 16. Rozsáhlé obsahové bloky jsou rozděleny do menších, výstižně nadepsaných celků.
  • 17. Informace zveřejňované na základě zákona jsou dostupné jako textový obsah webové stránky.
  • 18. Na samostatné webové stránce je uveden kontakt na technického správce a prohlášení jasně vymezující míru přístupnosti webu a jeho částí. Na tuto webovou stránku odkazuje každá stránka webu.
 • Ovládání webu je jasné a pochopitelné
  • 19. Každá webová stránka má smysluplný název, vystihující její obsah.
  • 20. Navigační a obsahové informace jsou na webové stránce zřetelně odděleny.
  • 21. Navigace je srozumitelná a je konzistentní na všech webových stránkách.
  • 22. Každá webová stránka (kromě úvodní webové stránky) obsahuje odkaz na vyšší úroveň v hierarchii webu a odkaz na úvodní WWW stránku.
  • 23. Všechny webové stránky rozsáhlejšího webu obsahují odkaz na přehlednou mapu webu.
  • 24. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá, že uživatel již navštívil jinou stránku.
  • 25. Každý formulářový prvek má přiřazen výstižný nadpis.
  • 26. Každý rám má vhodné jméno či popis vyjadřující jeho smysl a funkčnost.
 • Odkazy jsou zřetelné a návodné
  • 27. Označení každého odkazu výstižně popisuje jeho cíl i bez okolního kontextu.
  • 28. Stejně označené odkazy mají stejný cíl.
  • 29. Odkazy jsou odlišeny od ostatního textu, a to nikoli pouze barvou.
  • 30. Obrázková mapa na straně serveru je použita jen v případě, že nebylo možné pomocí dostupného geometrického tvaru definovat oblasti v obrázkové mapě. V ostatních případech je použita obrázková mapa na straně uživatele. Obrázková mapa na straně serveru je vždy doprovázena alternativními textovými odkazy.
  • 31. Uživatel je předem jasně upozorněn, když odkaz vede na obsah jiného typu, než je webová stránka. Takový odkaz je doplněn sdělením o typu a velikosti cílového souboru.
 • Kód je technicky způsobilý a strukturovaný
  • 32. Kód webových stránek odpovídá nějaké zveřejněné finální specifikaci jazyka HTML či XHTML. Neobsahuje syntaktické chyby, které je správce webových stránek schopen odstranit.
  • 33. V metaznačkách je uvedena použitá znaková sada dokumentu.
  • 34. Prvky tvořící nadpisy a seznamy jsou korektně vyznačeny ve zdrojovém kódu. Prvky, které netvoří nadpisy či seznamy, naopak ve zdrojovém kódu takto vyznačeny nejsou.
  • 35. Pro popis vzhledu webové stránky jsou upřednostněny stylové předpisy.
  • 36. Je-li tabulka použita pro rozvržení obsahu webové stránky, neobsahuje záhlaví řádků ani sloupců. Všechny tabulky zobrazující tabulková data naopak záhlaví řádků a/nebo sloupců obsahují.
  • 37. Všechny tabulky dávají smysl čtené po řádcích zleva doprava.Databáze firem Evropské databanky

Kontaktní údaje

Adresa:

Strážovice 196
696 38 Strážovice

Spojení:

Tel./Fax: 518 622 128
Mobil: 724 936 671, 724 162 264
E-mail: obec@strazovice.cz

Úřední hodiny: Po, Út, Čt 7:30-15:30
St 7:30-17:00, Pá 7:30-14:00


© 2005-2011 - OÚ Strážovice & DPsign | Design a kód: Reklamní agentura DPsign | Obsah: Obecní úřad Strážovice  Administrace