Oficiální stránky obce Strážovice

Hospodářství a kultura

Pro stále náročnější dopravu byla postavena silnice. Roku 1781 bylo zrušeno nevolnictví a posléze i robota. Polní hospodářství a chov dobytka bylo hlavním pramenem výživy obyvatelstva. Průmysl se v současné době neujal. Pro kulturu byl přínosem pobyt akademického malíře Jana Köhlera.

Přes celkový úpadek na sklonku století se ve Strážovicích udrželo vinařství. Dokazuje to i pečeť obce Strážovic.  V roce 1923 byl postaven hřbitov, byla provedena parcelace půdy a v roce 1928 byla provedena elektrizace obce. Tuto práci bych mohla jednoduše shrnout do několika bodů. V naší vesnici se od počátku osidlování vystřídalo několik druhů obyvatel. Stavěli si tu své domy a opevnění. Každý národ si s sebou přinesl něco nového. Ať už to byly zbraně nebo různé nádoby.

Období II. světové války prožívali lidé těžce. Činnost partyzánů rostla den ze dne. 14 dnů a nocí zuřila válečná vichřice ve Strážovicích. Strážovice byly osvobozeny 27. 4. 1945 sovětskou armádou. V roce 1952 byla započata hodpodářskotechnická úprava půdy, bylo založeno JZD a odebrána půda majitelům. Nejvíce se zde choval dobytek, ale také se zde pěstovaly plodiny. Nejvýznamnější bylo pěstování obilí.

Ve Strážovicích jsou také každoročně konány hody, kterých se zúčastňuje mládež v krojích, který je zde též popsán. Dříve i nyní je ve vesnici škola i mateřská školka.
Databáze firem Evropské databanky

Kontaktní údaje

Adresa:

Strážovice 196
696 38 Strážovice

Spojení:

Tel./Fax: 518 622 128
Mobil: 724 936 671, 724 162 264
E-mail: obec@strazovice.cz

Úřední hodiny: Po, Út, Čt 7:30-15:30
St 7:30-17:00, Pá 7:30-14:00


© 2005-2011 - OÚ Strážovice & DPsign | Design a kód: Reklamní agentura DPsign | Obsah: Obecní úřad Strážovice  Administrace