Oficiální stránky obce Strážovice

Budovy

Domy

Ve starých dobách stavěli naši předkové domy ze silných otesaných kmenů, které vymazali blátem. Jako krytinu používali slaměné došky. Později stavěli chalupy z dusané hlíny - pichovanice nebo z kotovic, které si sami dělali z bláta a ječmenných plev. Do hlíny se dávaly kameny , pruty a hlína se kropila. Okna domů byla malá, pouze čtyři čtvercové tabulky skla. Na zimu lidé ucpávali okna mechem. Dveře bývaly nízké a úzké. Býval u nich přístavek, který se nazýval "žůdro". Kolem oken a ve dveří byly malovány ornamenty. V domě byla veliká síň, jizba a komora. V jizbě bývala velká kachlová kamna a za nimi veliká pec na pečení chleba.

Zámeček

Dříve bydleli páni na hradech, později v krásných zámcích, které jim naši předkové museli vystavět. Jeden ze zámků panských se zachoval i ve Strážovicích. Stojí uprostřed naší obce. Byl vystavěn slohem barokním kolem roku 1671. Na zámku odváděli poddaní daně, konaly se zde kruté soudy. Panovalo tzv. útrpné právo. Když se totiž zatčený k vině dobrovolně nedoznal, byl různě mučen. Pálen rozžhaveným železem, natahován na kolo, píchán hřeby, až se i nevinný raději přiznal k něčemu, co nikdy neudělal. V těchto dobách patřila panstvu pole, louky, lesy, vesnice a osady, i poddaný lid.

Kostel

Nedá se říci, že je v naší obci kostel, je to spíše kaple, která je vystavěna přímo naproti zámku. Jak jsme se již zmínili byla tato kaple vystavena v 18. století. Několikrát byla renovována, naposledy byla celá opravena a částečně nově vybavena (zpovědnicí, novým oltářem) na podzim v roce 1998. V dřívější době, když měla Želetská farnost, pod kterou spadají i Strážovice svého faráře, konaly se zde mše svaté každou neděli. Nyní je zde pouze farář na farnosti Věteřské, a proto jsou zde mše svaté pouze v sobotu. Konají se zde však i Vánoční, Velikonoční a hodové mše v neděli.

Erb

Každý šlechtic měl svůj znak, čili erb. Takový šlechtický znak je nade dveřmi kostelíka, který patřil šlechtě na zámku, která měla nad kostelem patronát.

Škola

Před třicetiletou válkou bylo u nás zřízeno veškeré školství rektorem univerzity pražské. Každé město mělo svou školu a pro venkovský lid bývaly jenom školy farní. Do školy chodil jen kdo chtěl a proto bylo vzdělání na velmi nízké úrovni. Učilo se zde číst, psát, počítat, hudbě a zpěvu pro kostel. Teprve Marie Terezie uzákonila povinnou školní docházku. Školy se dělily na normální a triviální, kde patřily školy farní. Do roku 1772 byly děti ze Strážovic přiděleny do farní školy v Želeticích. Od tohoto roku se začalo vyučovat ve Strážovicích. Zdali založení této školy bylo povoleno vyššími úřady není známo, protože teprve 15. června 1791 učinila vrchnost kroky k založení školy. V 19. století byla postavena nová škola. Škola, která je nyní ve Strážovicích byla vystavěna v roce 1988.
Databáze firem Evropské databanky

Kontaktní údaje

Adresa:

Strážovice 196
696 38 Strážovice

Spojení:

Tel./Fax: 518 622 128
Mobil: 724 936 671, 724 162 264
E-mail: obec@strazovice.cz

Úřední hodiny: Po, Út, Čt 7:30-15:30
St 7:30-17:00, Pá 7:30-14:00


© 2005-2011 - OÚ Strážovice & DPsign | Design a kód: Reklamní agentura DPsign | Obsah: Obecní úřad Strážovice  Administrace